Od PRL do III RP.

Dzieje państwa i narodu polskiego.

Roczny kurs doskonalący dla nauczycieli.

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w rocznym, 10-cio zjazdowym kursie doskonalącym dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zaproszenie do poprowadzenia zajęć przyjęli najwyższej klasy specjaliści i zarazem wielcy pasjonaci w swoich dziedzinach. Tematyka kursu została opracowana  w oparciu o obowiązujące podstawy programowe kształcenia z historii uczniów 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Obejmuje okres totalitarnego komunizmu lat 1947-1956, autokratyczne i monopolistyczne rządy PZPR oraz dzieje oporu społecznego lat 1956-1989.

Zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu, podczas weekendów, w Gdańsku (6), w Warszawie (2), w Gdyni (1) i we Wrocławiu (1). Przybiorą różnorodną formę przekazu; począwszy od wykładu monograficznego, wykładu z pokazem multimedialnym, poprzez warsztaty źródłoznawcze i multimedialne, ćwiczenia, po edukację w miejscach pamięci. Ważną częścią zaproponowanego programu będzie rozwijanie wśród nauczycieli kompetencji „miękkich”, związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Oprócz poszerzania wiedzy nauczycieli, program ma przyczynić się do przekazania szerokiego wachlarza  narzędzi edukacyjnych, które mamy taką nadzieję, wspomogą ich pracę a uczniom ułatwią zrozumienie zachodzących procesów historycznych.

Nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu potencjału intelektualnego młodego człowieka. To od nich też w dużej mierze zależy z jakim kapitałem wiedzy młodzież wkroczy na rynek pracy. Doceniajmy ich pracę – mówi Danuta Kobzdej, Prezes Fundacji Centrum Solidarności, która wraz z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość jest organizatorem Kursu.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Główne cele Kursu:

a. dostarczanie specjalistycznej wiedzy z historii dziedzin pokrewnych,

b. zwrócenie uwagi na wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i interaktywnych zajęć,

c. prezentacje różnych aktywnych form pracy z uczniem,

d. działania mające wpływ na rozwijanie kompetencji „miękkich” budujące dobrą relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem, budujące jego autorytet,

e. wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, regionem i jego dziedzictwem kulturowym.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Kursu!

Regulamin Kursu 2022 – 2023

Program Kursu

Formularz rekrutacyjny Kursu

 

Cały kurs obejmuje łącznie 99,5 godz. zegarowych zajęć realizowanych w terminie 09.2022 r. – 06.2023 r., podczas 10-ciu, weekendowych zjazdów (6 w Gdańsku, 2 w Warszawie, 1 w Gdyni,1 we Wrocławiu).

 

I zjazd   – Gdańsk        23-25.09.2022 r.

Filary państwa totalitarnego. (15 godz.)

hotel IBIS8Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

II zjazd   – Warszawa   21-23.10 2022 r.

Rola kościoła w dochodzeniu do wolności. (9 godz.)

hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa

Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, 00-201 Warszawa

 

III zjazd   – Gdańsk       18-20.11.2022 r.

Gospodarka, kultura i nauka centralnie sterowane. (8 godz.)

hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

IV zjazd   – Gdynia       09-11.12.2022 r.

Polskie miesiące – antecedencje Solidarności. (7.5 godz.)

hotel Mercure Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia

 

V zjazd    – Gdańsk        20-22.01.2023 r.

Solidarność jako siła społeczna, zdolna do kontrolowania rządzących. (9.5 godz.)

hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

VI zjazd   – Warszawa  24-26.02.2023 r.

Emigracja niepodległościowa. Paryż, Monachium, Londyn, Nowy Jork. (13 godz.)

hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa

Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, 00-201 Warszawa

 

VII zjazd  – Gdańsk       24-26.03.2023 r.

Dekada stanu wojennego – represje. (9 godz.)

hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

VIII zjazd – Gdańsk       21-23.04.2023 r.

Dekada stanu wojennego – formy oporu. (9.5 godz.)

hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

IX zjazd – Wrocław     26-28.05.2023 r.

Rok 1989. Początki III RP. (8 godz.)

hotel Vega, Grabiszyńska 251, 53-234 Wrocław

Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

 

X zjazd  – Gdańsk      16-18.06.2023 r.

III Rzeczpospolita Polska versus PRL. (11 godz.)

hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk

 

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Od PRL do III RP

Od PRL do III RP