Od PRL do III RP

Dzieje państwa i narodu polskiego.

          Kurs dla nauczycieli szkół średnich historii, WOS  i HIT.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w rocznym, 10-cio zjazdowym Kursie doskonalącym dla nauczycieli historii, WOS i HIT.

Zaproszenie do poprowadzenia zajęć przyjęli najwyższej klasy specjaliści i zarazem wielcy pasjonaci w swoich dziedzinach. Tematyka kursu została opracowana  w oparciu o obowiązujące podstawy programowe kształcenia z historii uczniów liceów i techników. Obejmuje okres totalitarnego komunizmu lat 1947-1956, autokratyczne i monopolistyczne rządy PZPR oraz dzieje oporu społecznego lat 1956-1989.

Zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu, podczas weekendów, w Gdańsku (6), w Gdyni (1), w Warszawie (2) i we Wrocławiu (1). Przybiorą różnorodną formę przekazu (wykładu monograficznego, wykładu z pokazem multimedialnym, warsztaty źródłoznawcze i multimedialne, ćwiczenia, edukację w miejscach pamięci). Ważną częścią zaproponowanego programu będzie rozwijanie wśród nauczycieli kompetencji „miękkich”, związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Oprócz poszerzania wiedzy nauczycieli, program ma przyczynić się do przekazania szerokiego wachlarza  narzędzi edukacyjnych, które mamy taką nadzieję, wspomogą pracę nauczycieli a uczniom ułatwią zrozumienie zachodzących procesów historycznych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Kursu

Regulamin Kursu 2022 – 2023

program Kursu 2022 — 2023

Formularz rekrutacyjny 2022 – 2023

 

notka OD PRL do III RP

 

Główne cele Kursu:

a. dostarczanie specjalistycznej wiedzy z historii oraz z dziedzin pokrewnych,

b. zwrócenie uwagi na wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i interaktywnych zajęć,

c. prezentacje zróżnicowanych, aktywnych form pracy z uczniem,

d. działania mające wpływ na rozwijanie kompetencji „miękkich”, budowanie dobrych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem; budujące autorytet nauczyciela,

e. wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, regionem i jego dziedzictwem kulturowym.

Bloki tematyczne i terminy zajęć:

Kurs obejmuje łącznie 99,5 godzin zegarowych zajęć, w tym: 

I zjazd   – Gdańsk        23-25.09.2022 r.

Filary państwa totalitarnego. (15 godz.)

II zjazd   – Warszawa   21-23.10 2022 r.

Rola kościoła w dochodzeniu do wolności. (9 godz.)

III zjazd   – Gdańsk       18-20.11.2022 r.

Gospodarka, kultura i nauka centralnie sterowane. (8 godz.)

IV zjazd   – Gdynia       09-11.12.2022 r.

Polskie miesiące – antecedencje Solidarności. (7.5 godz.)

V zjazd    – Gdańsk        20-22.01.2023 r.

Solidarność jako siła społeczna, zdolna do kontrolowania rządzących. (9.5 godz.)

VI zjazd   – Warszawa  24-26.02.2023 r.

Emigracja niepodległościowa. Paryż, Monachium, Londyn, Nowy Jork. (13 godz.)

VII zjazd  – Gdańsk       24-26.03.2023 r.

Dekada stanu wojennego – represje. (9 godz.)

VIII zjazd – Gdańsk       21-23.04.2023 r.

Dekada stanu wojennego – formy oporu. (9.5 godz.)

IX zjazd – Wrocław     26-28.05.2023 r.

Rok 1989. Początki III RP. (8 godz.)

X zjazd  – Gdańsk      16-18.06.2023 r.

III Rzeczpospolita Polska versus PRL. (11 godz.)

 

 

Zapraszamy do udziału w Kursie!

http://fcs.org.pl/

https://idmn.pl/

https://www.zajezdnia.org/

https://www.wroclaw.pl/

https://www.gov.pl/web/kultura/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Od PRL do III RP

Od PRL do III RP