Od PRL do III RP

Dzieje państwa i narodu polskiego.

          Kurs dla nauczycieli szkół średnich historii i WOS.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w rocznym, 10-cio zjazdowym Kursie doskonalącym dla nauczycieli historii i WOS.

Zaproszenie do poprowadzenia zajęć przyjęli najwyższej klasy specjaliści i zarazem wielcy pasjonaci w swoich dziedzinach. Tematyka kursu została opracowana  w oparciu o obowiązujące podstawy programowe kształcenia z historii uczniów liceów i techników. Obejmuje okres totalitarnego komunizmu lat 1947-1956, autokratyczne i monopolistyczne rządy PZPR oraz dzieje oporu społecznego lat 1956-1989.

Zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu, podczas weekendów, w Gdańsku (6), w Gdyni (1), w Warszawie (2) i we Wrocławiu (1). Przybiorą różnorodną formę przekazu (wykładu monograficznego, wykładu z pokazem multimedialnym, warsztaty źródłoznawcze i multimedialne, ćwiczenia, edukację w miejscach pamięci). Ważną częścią zaproponowanego programu będzie rozwijanie wśród nauczycieli kompetencji „miękkich”, związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Oprócz poszerzania wiedzy nauczycieli, program ma przyczynić się do przekazania szerokiego wachlarza  narzędzi edukacyjnych, które mamy taką nadzieję, wspomogą pracę nauczycieli a uczniom ułatwią zrozumienie zachodzących procesów historycznych.

 

Główne cele Kursu:

a. dostarczanie specjalistycznej wiedzy z historii oraz z dziedzin pokrewnych,

b. zwrócenie uwagi na wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i interaktywnych zajęć,

c. prezentacje zróżnicowanych, aktywnych form pracy z uczniem,

d. działania mające wpływ na rozwijanie kompetencji „miękkich”, budowanie dobrych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem; budujące autorytet nauczyciela,

e. wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, regionem i jego dziedzictwem kulturowym.

Bloki tematyczne i terminy zajęć:

Kurs obejmuje łącznie 99,5 godzin zegarowych zajęć, w tym: 

I zjazd   – Gdańsk        23-25.09.2022 r.

Filary państwa totalitarnego. (15 godz.)

II zjazd   – Warszawa   21-23.10 2022 r.

Rola kościoła w dochodzeniu do wolności. (9 godz.)

III zjazd   – Gdańsk       18-20.11.2022 r.

Gospodarka, kultura i nauka centralnie sterowane. (8 godz.)

IV zjazd   – Gdynia       09-11.12.2022 r.

Polskie miesiące – antecedencje Solidarności. (7.5 godz.)

V zjazd    – Gdańsk        20-22.01.2023 r.

Solidarność jako siła społeczna, zdolna do kontrolowania rządzących. (9.5 godz.)

VI zjazd   – Warszawa  24-26.02.2023 r.

Emigracja niepodległościowa. Paryż, Monachium, Londyn, Nowy Jork. (13 godz.)

VII zjazd  – Gdańsk       24-26.03.2023 r.

Dekada stanu wojennego – represje. (9 godz.)

VIII zjazd – Gdańsk       21-23.04.2023 r.

Dekada stanu wojennego – formy oporu. (9.5 godz.)

IX zjazd – Wrocław     26-28.05.2023 r.

Rok 1989. Początki III RP. (8 godz.)

X zjazd  – Gdańsk      16-18.06.2023 r.

III Rzeczpospolita Polska versus PRL. (11 godz.)

 

OPINIE UCZESTNIKÓW I EDYCJI KURSU:

– „najcenniejsze – spotkania ze świadkami historii i zwiedzanie miejsc związanych z najnowszą historią Polski, dotknięcie historii, to pozostanie z nami na zawsze, stanie się inspiracją do pracy z uczniami”;

– „wszystkie materiały źródłowe można wykorzystać na lekcjach, jako uzupełnienie zajęć lub wykorzystanie do pracy warsztatowej z uczniami”;

– „rzadko zdarza się, że aby tak rozciągnięty w czasie Kurs nie rozszedł się w szwach, a tu się udało; utrzymano wysoki poziom zajęć, atrakcyjność odwiedzanych miejsc, przydatność rozmów ze świadkami historii; przede wszystkim zaś dobrą atmosferę i kontakt z organizatorami”;

– „Kurs jest dla mnie jest niezwykle cennym doświadczeniem zarówno intelektualnym i dydaktycznym, jak i emocjonalno – towarzyskim; świetna organizacja, możliwość spotkania wielu ciekawych naukowców, społeczników, spotkanie z nauczycielami z całej Polski, wymiana poglądów a zwłaszcza spotkanie świadków historii; to zostanie na zawsze, jestem pełna dla Państwa uznania i dziękuję za przyjęcie na Kurs – jeden z najlepszych na jakim byłam, dziękuję!!!”;

– „atmosfera, dobór treści i wykładowców bardzo dobry”;

– „dotykanie historii w terenie”;

– „wszystkie tematy zostały dobrze dobrane, a wiedza zdobyta podczas zajęć i wykładów przyda się w pracy dydaktycznej”;

– „świetna atmosfera zjazdów, przekładająca się na organizację, bazę i oczywiście samych wykładowców, których zajęcia były szalenie ciekawe i inspirujące”;

– „zjazdy bardzo ciekawe, świetnie dobrana – różnorodna tematyka, wspaniałe zajęcia, bardzo przydatne informacje źródłowe; całość Kursu jak najbardziej na plus; możliwość spotkań ze świadkami historii i bardzo dobrze dobrani wykładowcy”;

– „zjazdy pod względem merytorycznym były rewelacyjne, każde spotkanie było wyjątkowe! gratuluję wyboru prowadzących”;

– „zorganizowanie takiego Kursu, niosło ze sobą olbrzymi wkład sił i czasu; uważam, ze zadanie zostało wypełnione w 100% – dziękuję”;

– „świetnie zorganizowany Kurs z ogromnym pomysłem, poszerzający wiedzę o szczegóły, smaczki zaprezentowane przez ludzi z pasją; na szczególną uwagę zasługują spotkania ze świadkami historii, z którymi na co dzień nie mamy szansy się spotkać”;

– „dobór treści i prelegentów był optymalny”;

– „mimo wieloletniego doświadczenia zawodowego – wiele informacji i materiałów, dla mnie nowych”;

– „ze względu na tematykę Kurs jest bardzo potrzebny; każdy może poszerzyć swoją wiedzę o te aspekty, które najbardziej go interesują, najbardziej są potrzebne”;

– „jestem bardzo zadowolony z możliwości uczestniczenia w Kursie”;

– „doskonała atmosfera zjazdów, poznanie wykładowców, świetne zajęcia, również w terenie”;

– „bardzo ciekawa propozycja dla nauczycieli, którzy ciągle odczuwają potrzebę poszerzania swojej wiedzy; tematyka bardzo dobrze przemyślana”;

– „bardzo dziękuję za wszelkie dobre chwile przez cały rok; bardzo ważna inicjatywa”;

– „najlepszym atutem Kursu była możliwość bycia w miejscach, gdzie tworzyła się historia”;

– „z każdego wyjazdu było coś przydatnego”;

– „to był bardzo wartościowy i dobrze spędzony czas (metody, materiały, ludzie i wymiana dobrych praktyk)”;

– „cudowna atmosfera i super lokalizacje, świetne jedzenie i komfort; bardzo fajne zajęcia”;

– „Kurs to niesamowita przygoda, możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, poznania interesujących ludzi i miejsc; nigdy tego nie zapomnę; ogromne podziękowania za super organizację i za opiekę nad nami”;

– „rewelacyjne spotkania/wycieczki – ze świadkami historii i po miejscach historycznych – w realu; bardzo ciekawe i cenne i to najbardziej dociera do odbiorcy”;

– „Kurs był dla mnie wspaniałym doświadczeniem; poznałam wiele ciekawych osób i w grupie i wśród wykładowców; pod względem logistycznym Kurs był bardzo dobrze przygotowany”;

– „Kurs bardzo wartościowy; super gdyby był kontynuowany; wartością Kursu było poznanie innych osób, wzajemna wymiana doświadczeń”;

– „Kurs jest niezwykle interesującą opowieścią nt. PRL i III RP”.

 

 

 

 

http://fcs.org.pl/

https://idmn.pl/

https://www.zajezdnia.org/

https://www.wroclaw.pl/

https://www.gov.pl/web/kultura/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Od PRL do III RP

Od PRL do III RP