Wyjątkowe i niepowtarzalne spotkania; bezpośrednie rozmowy z uczestnikami – świadkami przełomowych wydarzeń najnowszej historii Polski

Jerzy Borowczak

działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm III, VI, VII, VIII, IX, kadencji; w latach 1978-79 żołnierz polskiego kontyngentu sił UNDOF brał udział w misji stabilizacyjnej w Egipcie i na Wzgórzach Golan (odznaczony Medalem Pokoju przez Sekretarza Generalnego ONZ); od 1979 r. zatrudniony w Stoczni Gdańskiej; współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża; w VIII.1980 r. zainicjował strajk; bliski współpracownik L. Wałęsy; po powołaniu NSZZ Solidarność został wiceprzewodniczącym komisji zakładowej związku SG; po wprowadzeniu stanu wojennego dyscyplinarnie zwolniony, pracował w gdańskiej Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych; w 1989 r. powrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej, zajął się działalnością związkową w ramach reaktywowanej NSZZ Solidarność (przewodniczący związku); był radnym Gdańska z ramienia PO; członkiem Rady Instytutu Lecha Wałęsy;  prezesem Stoczniowego Klubu Sportowego Polonia Gdańsk; od 20-tu lat jest dyrektorem Fundacji Centrum Solidarności.

 

PIOTR KAPCZYŃSKI

(Podziemna poligrafia)

już podczas studiów współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR (wyjazdy z pomocą dla represjonowanych w Radomiu i Ursusie), działacz SKS; w 1978 r. pomagał przy organizowaniu wykładów TKN; 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, drukarz i kolporter; w 1979 r. uczestnik manifestacji rocznicowych 11 Listopada i Grudnia ‘70 w Gdańsku;  w 1980 r. inwigilowany przez SB, pobity do nieprzytomności przez nieznanych sprawców; współzałożyciel niezależnego gdańskiego wyd. Alternatywy; organizator zaopatrzenia drukarni strajkowej w materiały poligraficzne, dostarczał delegatom MKS publikacje wydawane poza stocznią, tłumacz w kontaktach z dziennikarzami zagranicznymi. 1979-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Student-II; 1983-1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ścigany. Przebywał w ukryciu w latach 1981-1984; współorganizator podziemnej poligrafii w reg. gdańskim; wydawca, redaktor, drukarz, kolporter ulotek podziemnej „S” (sygnowanych literą „A” i „Z”), pism podziemnych: „Niezależny Serwis Informacyjny «A»” i „Gdańsk”; działalność wydawniczą prowadził do 1988 r.; 1983-1989 członek redakcji „Przeglądu Politycznego”; aresztowany w 1985-1986 i przetrzymywany bez wyroku w AŚ w Gdańsku, zwolniony na mocy amnestii; w 1985 r. zatrudniony w zakładzie dezynsekcji i deratyzacji, 1986-1990 w Spółdz. Pracy Świetlik. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

podcast „Co robię ja – wiem ja, a później najwięcej wie bezpieka”

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Od PRL do III RP

Od PRL do III RP